LogoTre
Lindholt Data
- 30 år med data så folk forstår det.
Klikk + i venstremenyen for å åpne undermenyer. OS Unknown leser Unknown
Skip Navigation Links.   
 

Led-Sau mini for Android (saueapp).

Vi har nå kommet ganske langt selv om mye står igjen av detaljer. Vi nå en versjon som kan registrere og sende lamming til PC via nett. Den er testet så grundig at vi mener den er grei. Bruker den selv Nye ting kommer etter hvert som det er klart og gjennomtestet. Vi mener det som er laget til nå er so bra at det bør brukes.
Du vil finne peker og QRC nederst her når versjon slippes. Du må tillate 3.djeparts installering først. Denne kan jo slåes av etterpå hvis du trenger sikre deg. Husk å sende data før du eventuelt laster ny versjon senere. Automatisk oppdatering kommer først senere. Det er hjelp via nett på appen, følg med der står siste versjon utlagt. Installer den. Send eventuelt først.

Hvordan virker den.

Den er laget for å hente og sende på samme måte og med samme dataformat som for PDA slik at disse kan gå om hverandre. Det er imidlertid en forutsetning at synkrinisering skjer via nett. Dette stiller du inn på PCen under Import/Eksport, Data til PDA. Telefoner er dessuten alltid på nett. Husk å sende ferske data fra PC så du har noe å hente.
Hva er med.
Det som er ferdig til nå er henting og sending. Her kan du hente nytt og sende når du vil uten å måtte avslutte programmet først. Sending gjøres fra arkivmenyen til høgre (3 punktummer under hverandre). Det kommer opp endel kontrolltekster under henting og sending, dette for å kunne fange feil. Ignorer dette. Menyknappen øverst venstre gir mulighet til å velge skjermbilde. Det som er laget virker. Lamming, Helse, Registrer død, noen rapporter, status, notat, dagbøker, vekter og massereg. Lagring skjer automatisk når programmet lukker eller mister fokus.
Husk å sende før du eventuelt henter ny versjon, da det nå til å begynne med kan skje at data forsvinner og må hentes fra nett. Dette går veldig raskt.
For de som har brukt PDA, er det noe som ikke blir med, som hold peker for ekstra meny. Alle opplysningene vil nå være synlig hele tiden, også det som var gjemt på PDA.
Merk at skjermen kan rulles ved å skli høgre kant. Dette er nødvendig for å se alt på små skjermer, og når skjermen snus 90 grader.
Hva trengs av utstyr:
Telefon eller PDA med Android 4.4 eller nyere. Det virker på 4,5" skjermer, men du bør da ha unge øyne og små fingre. På 5,5" skjerm blir det veldig bra. Ingen spesielle krav til minne, men trenger hente og sende via internett.
Led-Sau på PC: under import/eksport fane eksport, hak av for synk via nett under data til PDA.
Alle menyvalg ligger under de 3 horisomtale streker øverst til venstre.

Vi vil selvsagt ha tilbakemelding fra bruker om pluss og minus. Også viktig å vite om det ikke går på en enhet.

Se veiledning i eget vindu  Denne er også hjelp på telefonen. Den vil oppdateres etter hvert som ting kommer på plass. Det som står på PC under hjelp til PDA gjelder også for det meste her.

Alt er ikke ferdig enda, men det som er der virker og den sender og henter data som den skal. Kan kombineres med PDA hvis den synker via nett. Siste versjon 8/4/2017 Vil du se hvordan den er uten at du er Led-Sau-bruker, installer, og bruk 66666666 som produsentnummer for demo.

Bruker du telefon nå, klikk her for å leste ned.


Kan du skanne denne på telefonen, får du nye Led-Sau mini


Her er noen flere skjermbildeeksempler:


For mer informasjon, ring oss på telefon 625 96048 eller Ring Per på Skype