Dette er greit å vite før du tar i bruk Led-Sau for Android.

Siste versjon 23/12/2017 kl 10:30, etter lang tid og mye arbeid.
Kopling til lesere, HHR og BT virker nå fint på det jeg har testet. Leseren må være paret med telefonen først. Den må også legges inn som leser i appen. Dette kan ta litt tid, la leser stå på. Gå ut av innstilling med haken til høgre for å lagre innstillinger.
Som for PDA er det egen start for fri lesing, men den sender til rett sted på aktiv fane. Egen start i massereg og velger.
Den nye versjonen har fikset opp i paring som nå fungerer bra. Tineklokke for sædtining med forskjellige metoder og strå er nå inkludert. Her står også temperatur på tinevann.
 Det arbeides selvsagt for å finne årsaken. Flere lesere skal også legges inn.
Det er også mange andre forbedringer i hva os hvordan ting vises, takler prioritering av værer.
25/6:Fikset problem etter at Telespor endret tjenesten det hentes posisjoner fra.
Nye ting i denne versjonen. Sett sau, radiobjellevisning med navigasjon til dyr og sending av SMS med egen posisjon. Andre ting er også forbedret. RFID-lesing kommer i neste.
Noen nye funksjoner som edrer gruppenummer samt link til mor i oppslag søyer.
Fikset problem med endring umerkede lam som er døde før merking.
Det er lagt inn noen navigeringstriks som kan være nyttige. Du finner disse helt nederst på denne siden.
Den ordner kompatibilitet med PDA hvis telefonen har avikende datoformat. Massereg og dagbøker er nå med.
Leser kommer senere, tar sikte på før slipping.
 1. Det første du må gjøre er å legge data klar fra programmet på din PC.
 2. Gå til import /eksport, velg fane eksportere.
 3. Klikk data til PDA
 4. Hak av for at synkroniseringen skal skje via internett
 5. Se til at det er rett periode, og utfør.
Du starter programmet på telefon o.l.
 1. Du kommer så inn til import.
 2. Der skriver du de første 8 tegn i produsentnummeret, og trykker haken bak.
 3. Bruk så hent-knappen for å hente data.
 4. Vent til den er ferdig, og det står at du kan gå videre. Inntil videre står det mye her for at jeg skal kunne se hvor ting eventuelt går galt.
 5. Trykk haken øverst til høgre for å gå videre etter henting. Du sikrer da at alt lagres så du slipper skrive opp igjen noe her.

Du kommer nå til oppslag, og kan bla i søyer slik som på PDA. Tilbakeknappen lukker ikke programmet, men går bakover til oppslag. Skal du lukke bruk meny øverst til høgre hovedvindu og velg avslutt.

Du navigerer slik:

 1. Menyknappen øverst til venstre åpner meny der du velger hva du skal gjøre eller ha fram. Den er rullbar for de fleste enheter. Du finner nesten alt her.
 2. Menyknappen øverst til høgre åpner en annen meny der du kan komme til hentesida hvis du skal hente nye data. Du finner også sende data til nett her. Vent når du ser rød kule, den blir grønn før den lukker.
Generelt:
 1. Programmet lagrer selv når det mister fokus, eller du lukker.
 2. Du bør huske å sende data ofte, da det ikke går automatisk nå. Sjekk også på PC
 3. Du må sende før du oppdaterer programmet, da det ikke kan garanteres at systemet gjør endringer som sletter data.
Spesielt nytt.
 1. Sett sau registrerer automatisk posisjon og det du skriver hvis posisjon er på og det er GPS på telefon. Synes i tilsinskart og sjekklister PC.
 2. Radiobjeller kan hente inn ferske posisjoner. Med GPS på kan du merke den du vil navigere til. Brukernavn og passord kan registreres på PC, eller Hente/innstillingssida. Bare døgngamle posisjoner er med. Skal du ha individmummer, må du ha registrert bjellenummer på individene,
 3. Paring med prioritering av vær. Hindrer inavl.
Bruk av knapper samt noen raske triks.
 1. I felter der du søker på individnummer, merknad eller bjellenummer, søker du med lupe.knappen.
 2. For å blanke en ikke lagret registrering, bruk X kryssknapp hvis den finnes.
 3. For å lagre, bruk V lagreknapp. Den er gjerne grå utilgjengelig når data mangler eller er feil.
 4. I bilder der det er flere ting, begynn øverst, da de andre feltene kan endre seg etter hva du velger øverst.
 5. I flere registreringer mangler datofelt, da det forutsettes at dato er i dag.
 6. Noen bilder har ikke lupe for søk. Der søkes det nor du aktiverer neste felt.
 7. Nesten alle steder kommer nummertastatur opp da du helst trenger det. Skal du søke på bjelle bruker du et minus foran bjellenummer.
 8. I rapporter får du fram oppslag på dyr ved å tappe individnummer.
 9. Fra oppslag, tapp oppvekstfeltet for å komme til lamming med nummer på egentlig mor. du må trykke lupa for å lese inn.
 10. Fra oppslag, tapp der lamma skulle stå for å komme til lamming for inneværende sau.
 11. Fra oppslag, tapp indeks for å se prioriterte værer i paringstida om du har prioritert.
 12. Det kan være lurt å laste ned GO keyboard, det gir bedre fleksibilitet slik som bytting fra numerisk til vanlig, og snakking til dagbok.
 13. Under avdrått oppslag er nå merknad lam med lengst til høgre. Tapp den rette for å endre merknaden på lammet.
 14. Slette lagret lam. Gå til lamming mora, ta opp lammet her og sett nummer til 00 og lagre lammet.
 15. På de fleste telefoner kan du velge talegjenkjenning og si det du vil skrive. Har du tastatur med kun tall oppe, skeives siffer.