Dette er greit å vite før du tar i bruk Led-Sau for Android.

Du kan i praksis registrere nesten alt i saueproduksjonen her. Registrer i nå tid, ikke utsett.
Det er mange andre forbedringer i hva og hvordan ting vises, takler prioritering av værer.
Leser posisjoner fra Telespors radiobjeller, kun dagferske.
Sett sau, radiobjellevisning med navigasjon til dyr og sending av SMS med egen posisjon ved bruk av intern GPS.
Flere funksjoner som endrer gruppenummer samt link til mor i oppslag søyer.
Det er lagt inn noen navigeringstriks som kan være nyttige. Du finner disse helt nederst på denne siden.
Den ordner kompatibilitet med PDA hvis telefonen har avikende datoformat.
Det finnes 3 versjoner: Gamle telefoner, Andriod 4 til 5,  Du kan installere dem her: Android gammel.For alle nyere telefoner, gå til https://play.google.com/store/apps/details?id=no.lindholtdata.Ledsau Ser du den ikke med det samme, søk etter ledsau i Play Butikk.
Det enkleste er å se på Play butikk først. Hvis du har for gammel telefon, vil du ikke finne ledsau der, og du kan bruke android gammel.

Før du starter på telefonen.

 1. Det første du må gjøre er å legge data klar fra programmet på din PC.
 2. Gå til import /eksport, velg fane eksportere.
 3. Klikk data til PDA
 4. Hak av for at synkroniseringen skal skje via internett
 5. Se til at det er rett periode, og utfør.
 6. Vil du ha sikkerhet mot at data kan sees av andre, må du legge inn brukernavn og passord under brukerdata, radiobjeller. Altså samme passord og brukernavn du har i Telespor. Har du ikke radiobjeller, kan du bruke hvilket brukernavn og passord du vil. Unngå spesielle Norske bokstaver, da de ikke er kompatible med Android. Er det blankt, ingen sikring.
Du starter programmet på telefon o.l.
 1. Du kommer så inn til import hvis det er første start.
 2. Der skriver du de første 8 tegn i produsentnummeret, og trykker haken bak. Har du brukernavn og passord som punkt 6 i forrige, må du også skrive dem her. Hvis dette ikke stemmer, tømmes data ut.
 3. Bruk så hent-knappen for å hente data.
 4. Vent til den er ferdig, og det står at du kan gå videre. Det skal stå at du kan gå tilbake nederst. Det andre er for å identifisere eventuelle feil.
 5. Trykk haken øverst til høgre for å gå videre etter henting. Du sikrer da at alt lagres så du slipper skrive opp igjen noe her.
 6. Se detaljer innstillinger.
Kopling til lesere, HHR, liten blå fra Allflex og lille BTsom vi selger, virker nå fint på det jeg har testet. Leseren må være paret med telefonen først. Den må også legges inn som leser i appen. Dette kan ta litt tid, la leser stå på. Gå ut av innstilling med haken til høgre for å lagre innstillinger.
For den lille BT-leseren, kan du slå av og på kontinuerlig lesing her med haken. Leser må da være på, men ikke i bruk.
Som for PDA er det egen start for fri lesing, øverst høgre (3 prikker). Slå på bryter, vent til kula er blå. Den sender til rett sted på aktiv fane. Egen start i massereg og velger da det her skal gjøres andre sjekker. Er en annen fane aktiv, kopieres nummeret hit også.
Slå på tekst til tale for lydmeldinger. Viktig både for massereg og velger. Dette må gjøres i innstillinger på telefonen. Alle har dette, men har du ikke Norsk tekst på telefonen, blir uttale dårlig.

Programmet starter normalt i oppslag, der kan bla i søyer slik som på PDA. Tilbakeknappen lukker ikke programmet, men går bakover til oppslag. Skal du lukke bruk meny øverst til høgre hovedvindu og velg avslutt.

Du navigerer slik:

 1. Menyknappen øverst til venstre åpner meny der du velger hva du skal gjøre eller ha fram. Den er rullbar for de fleste enheter. Du finner nesten alt her.
 2. Menyknappen øverst til høgre åpner en annen meny der du kan komme til hentesida hvis du skal hente nye data. Du finner også sende data til nett her. Vent når du ser rød kule, den blir grønn før den lukker.
Generelt:
 1. Programmet lagrer selv når det mister fokus, eller du lukker.
 2. Du bør huske å sende data ofte, da det ikke går automatisk. Sjekk også på PC
Spesielt nytt.
 1. Sett sau registrerer automatisk posisjon og det du skriver hvis posisjon er på og det er GPS på telefon. Synes i tilsynskart og sjekklister PC.
 2. Radiobjeller kan hente inn ferske posisjoner. Med GPS på kan du merke den du vil navigere til. Brukernavn og passord kan registreres på PC, eller Hente/innstillingssida. Du kan velge om du vil ha posisjoner fra siste kvarte til siste 2 døgn. Skal du ha individnummer, må du ha registrert bjellenummer på individene. Knappen kart tar fram Google kart, der du er plassert i midten. Har du lest posisjoner, kommer sauene fram på kartet, og det hentes automatisk nye posisjoner hvert 5-te minutt.
 3. Paring med prioritering av vær. Hindrer innavl. Tineklokke for tining av frossen sæd flere tinemetoder.
Fargekoder.

Rød skrift, dyret er på utmarksbeite.
Skrå grønnblå lam borte. mangleliste

Blå er hjemme i oppslag, kopplam blir rosa på mangleliste.
Overstrøket er død. Brun, på beite, grå hjemme på mangleliste.

Bruk av knapper samt noen raske triks.
 1. I felter der du søker på individnummer, merknad eller bjellenummer, søker du med lupe.knappen.
 2. For å blanke en ikke lagret registrering, bruk X kryssknapp hvis den finnes.
 3. For å lagre, bruk V lagreknapp. Den er gjerne grå utilgjengelig når data mangler eller er feil.
 4. I bilder der det er flere ting, begynn øverst, da de andre feltene kan endre seg etter hva du velger øverst.
 5. I flere registreringer mangler datofelt, da det forutsettes at dato er i dag.
 6. Noen bilder har ikke lupe for søk. Der søkes det når du aktiverer neste felt.
 7. Nesten alle steder kommer nummertastatur opp da du helst trenger det. Skal du søke på bjelle bruker du et minus foran bjellenummer.
 8. Der du skriver vårvekter, kan du også skrive bjellenummer på søyene. Sammen med høstvekter kan du disponere dyr.
 9. I rapporter får du fram oppslag på dyr ved å tappe individnummer.
 10. Fra oppslag, tapp oppvekstfeltet for å komme til lamming med nummer på egentlig mor. du må trykke lupa for å lese inn.
 11. Fra oppslag, tapp der lamma skulle stå for å komme til lamming for inneværende sau hvis den ikke har lammet.
 12. Gjelder paringstid: Fra oppslag, tapp indeks for å se prioriterte værer i paringstida om du har prioritert. Tapp værnummerfeltet for kort liste over prioriterte værer.
 13. Det kan være lurt å laste ned GO keyboard, det gir bedre fleksibilitet slik som bytting fra numerisk til vanlig, og snakking til dagbok hvis du vil snakke i stedet for å skrive.
 14. Under avdrått oppslag er merknad lam med lengst til høgre. Tapp den rette for å endre merknaden på lammet.
 15. På oppslag der lamma står, kan du se tilvekster på enkeltdyr ved å tappe vektfeltet. Du finner også slakteklasse for slaktede.
 16. Slette lagret lam. Gå til lamming mora, ta opp lammet her og sett nummer til 00 og lagre lammet. N.B. Sletter ikke på PC om du har importert allerede.
 17. På de fleste telefoner kan du velge talegjenkjenning og si det du vil skrive. Har du tastatur med kun tall oppe, skrives siffer.
 18. Har du nummerleser på, startet fra arkivmenyen, vil lest nummer dukke opp i det bildet som vises der nummer skal stå.  Gjelder også lammenummer i nytt lam.

Bruke Led-Vekt  på telefon

 1. Før den kan startes, må du pare vekta med telefonen som andre BT-enheter. Passord 1234
 2. Gå så til innstillinger i LS, og velg samme enhet under navn vekt BT
 3. Du er nå klar til å veie.
 4. Finn Led-Vekt på menyen.
 5. Hak av for ønsket funksjon som autovei og hva den skal si. Gruppe og disponering kan ikke velges sammen.
 6. Første gang på telefon, bør du velge standard kalibrering, velg den veiecella du har. Du kan også kalibrere manuelt.
 7. Manuell kalibrering: Velg en standard kalibrering, start vekta, og  nullstill når den går. Ved manuell kalibrering er det viktig at referansen veier minst 20 kg. Skriv den nøyaktige vekta og kalibrer. Ref. skal stå i når du starter kalibreringa.
 8. Gjem innstillinger når de er valgt, og sett hva slag veiing. Inkluderer det beiting, får du anledning til å velge det.
 9. Du kan bruke en håndleser til nummer, men da kan ikke panelet være tilkoplet. Håndholdt leser startes eventuelt som vanlig fra knapp øverst til høgre.
 10. Start vekta hvis du ikke allerede har gjort det. Resten går så av seg selv.
 11. Kula er blå når vekta er tom, rød dyret er urolig, og lyse grønn når det er rolig nok. Vekt lagres automatisk hvis det er haket av. Kula er nå grønn til nytt nummer er inne. Det vises detaljer om dyret når nummer er lest.
 12. Mens dyret står i vekta, kan du omdisponere med velg disponering. Dyret kan ikke ha forlatt vekta, men kan være veid.
 13. Når dyr er veid, kan du slippe det ut, og nytt inn. Du trenger ikke vente på at vekta er tom.
 14. Når du er ferdig, slå av  vekt, og eventuelt egen leser på telefonen før du fysisk slår de av.
 15. Du finner vektene der du kan skrive manuelle vekter.