LogoTre
Lindholt Data
- 31 år med data så folk forstår det.
Klikk + i venstremenyen for å åpne undermenyer. OS Unknown leser Unknown
Skip Navigation Links.   
 

Skifteplan

Det ledende program innen gjødselberegning og arealdisponering. Et opplagt valg når du vil ha kontroll selv.
Ikon
 • Beregner gjødsling og skriver ut de nødvendige rapporter for en godkjent gjødslingsplan.
 • Har lokalt tilpassede veksttabeller.
 • Beregner husdyrgjødsel og kalk.
 • Har innebygd kartmodul hvor det er enkelt å få fram et utall av temakart.
 • Enkelt å dele og slå sammen skifter i kartet med automatisk arealberegning.
 • Beregner dekningsbidrag for skifter og vekster.
 • Enkelt å registrere data i KSL sammenheng.
 • Holder orden på vanninger, nedbør og fordamping.
 • Er utarbeidet i nært samarbeid med Landbrukets
 • Forsøksringer og med støtte fra Hydro Agri Norge
 • Avansert kart som inneholder mulighet for å koble samme kartfil til flere bruk.
 • Ved bruk av rasterkart er dette en stor fordel for å spare plass.
 • Egen PDA(håndholdt PC7Mobil) versjon for bruk i felt.

Komplett demoversjon som lar deg prøve programmet i 30 dager helt gratis og uten forpliktelser. Alle opplysningene som du legger inn i programmet vil bli tatt vare på ved kjøp av fullstendig versjon. Skifteplan kan installeres på alle maskiner med Windows 9x/NT/2000

Priser uten mva.:
Enbruker m/kart  1.890,-
4 bruk m/kart       2.900,-
8 bruk m/kart       3.500,-
Klient m/kart        6.000,-

Klikk BESTILL for å bestille fullversjon eller demo.


For mer informasjon, ring oss på telefon 625 96048 eller Ring Per på Skype