LogoTre
Lindholt Data
- 35 år med data så folk forstår det.
Klikk + i venstremenyen for å åpne undermenyer. OS Unknown leser Unknown
Skip Navigation Links.   
 

Agro Økonomi

Er trolig markedets mest fullstendige program for føring av landbruksregnskap - alene eller i kombinasjon med andre næringer.
Programmet har elektronisk brukerhåndbok som gir deg hjelp til enhver tid.

Skjermbildene i Agro Økonomi har en enkel og ryddig oppbygning. Til venstre i skjermbildet finner du hovedmenyen. Her ser du til enhver tid hvor du befinner deg, og det er svært lett å flytte seg mellom de forskjellige funksjonene i programmet.

Skjermbildet for bilagsregistrering er to-delt:
Øverst har du en oversikt over alle førte bilag, der du enkelt kan flytte deg mellom bilagene. Nederst finner du detaljinformasjon om hvert enkelt bilag.
Fra bilagsbildet har du direktetilgang til søke- og oppslagsrutiner, og du kan gjøre ferdige det meste av regnskapet ditt uten å forlate dette bildet.

Muligheter:

 • Valgfri kontoplan:

  • Norsk standard for landbruksregnskap fra NILF, som inbefatter jordbruk, skogbruk, pelsdyr, gartneri og privat.

  • NS-4102 for forretningsregnskap

  • Kontoplan for lag og organisasjoner

  • Idrettens kontoplan

 • Reskontrobok med post-mot-post registrering

 • Avdeling- og prosjektregnskap

 • Søkemuligheter i kontoplaner og rapporter

 • Bilagsmaler for bilagstyper som dukker opp ofte

 • Mulighet til egentilpassede rapporter

 • Utskrift av ferdige næringsoppgaver: Jordbruk/gartneri, skogbruk, pelsdyr, samt næringsoppgave 1 for selvstendig næringsdrivende.

 • Helautomatisk håndtering av mva, 1 eller 6 terminer, eller kombinasjon av disse

 • Mulighet for føring og utskrift av internregnskap (driftsregnskap) som viser reell verdiskapning på bruket ditt. Internregnskapsrapportene viser deg hva du i realiteten har tjent i år, posteringer som er kun av skattemessig interesse er korrigert vekk.

 • Årlige oppdateringer sørger for at programmet ditt til enhver tid er tilpasset gjeldene regelverk.

 • Egne moduler for lønn, faktura og skatt. 
Priser:

Agro Økonomi Regnskap enbruker (inntil 4 regnskap): kr 3 000,- + mva. inkludert vedlikehold ett år.
Årlig brukeravgift inkl. fri telefonsupport: kr. 1450,- + mva.


For mer informasjon, ring oss på telefon 625 96048 eller Ring Per på Skype