LogoTre
Lindholt Data
- 36 år med data så folk forstår det.
Klikk + i venstremenyen for å åpne undermenyer. OS Unknown leser Unknown
Skip Navigation Links.   
 

Led-Sau mini for Android (saueapp).

Den er nå godt gjennomtestet og brukes allerede av mange. Tilbakemeldingene er veldig positive. Den siste versjonene kan oppdatere seg selv.
Du vil finne peker og QRC nederst her. Du må tillate 3.parts installering først. Denne kan jo slåes av etterpå hvis du trenger sikre deg. Det er hjelp på appen.

Hvordan virker den.

Den er laget for å hente og sende på samme måte og med samme dataformat som for PDA, slik at disse kan gå om hverandre. Det er imidlertid en forutsetning at synkronisering skjer via nett. Dette stiller du inn på PCen under Import/Eksport, Data til PDA. Telefoner er dessuten alltid på nett. Husk å sende ferske data fra PC så du har noe å hente. Er tekst til tale satt på i telefonen, får du nyttige meldinger uttalt, spesielt i velger.
Hva er med.
Sending gjøres fra arkivmenyen til høgre (3 punktummer under hverandre). Du henter data eksportert fra PC i hent/innstillingsbildet. Det kommer opp endel kontrolltekster under henting, dette for å kunne vise feil. Ignorer dette. Menyknappen øverst til venstre gir mulighet til å velge skjermbilde (hva du skal gjøre). Lagring skjer automatisk når programmet lukker eller mister fokus.
Husk å sende når du har endret noe (de 3 prikker til høgre). Dette går veldig raskt.
For de som har brukt PDA, er det noe som er forskjellig, som hold peker for ekstra meny. Alle opplysningene vil nå være synlig hele tiden, også det som var gjemt på PDA.
Merk at skjermen kan rulles ved å skli høgre kant. Dette er nødvendig for å se alt på små skjermer, og når skjermen snus 90 grader. Fane Led-Vekt tvinger portrett innstilling.
Hva trengs av utstyr:
Telefon eller PDA med Android 4.2 eller nyere. Det virker på 4,5" skjermer, men ting blir noe mindre her. På 5,5" skjerm blir det veldig bra. Ingen spesielle krav til minne, men trenger hente og sende via internett.
Led-Sau på PC: under import/eksport fane eksport, hak av for synk via nett under data til PDA.
Alle menyvalg ligger under de 3 horisomtale streker øverst til venstre med unntak av sending, avslutt og leser av og på som ligger under de 3 prikker til høgre.
For at navigering til sau på radiobjellesida skal virke skikkelig, må du ha ekte GPS på telefonen. Har "Send min posisjon" for å sende tekstmelding med posisjon til et telefonnummer.

Vi vil selvsagt ha tilbakemelding fra bruker om pluss og minus. Også viktig å vite om det ikke går på en enhet.

Se veiledning i eget vindu  Denne er også hjelp på telefonen. Den vil oppdateres etter hvert som ting kommer på plass. Det som står på PC under hjelp til PDA gjelder også for det meste her. Les den før du starter på telefonen.

Led-Vekt fungerer veldig bra på telefonen. Du kan også bruke ekstern leser.
Du kan kombinere med PDA hvis den synker via nett. Vil du se hvordan den er uten at du er Led-Sau-bruker, installer, og bruk 66666666 som produsentnummer for demo.

Bruker du telefon nå, klikk her for å laste ned eldre enn Android 6.  For alle nyere telefoner, android 6 og oppover finner du play butikk på telefonen og søker på ledsau.
Har du allerede Led-Sau på telefonen, må du kanskje avinstallere denne først, det ser du i butikken.Alle data må da være sendt til nett før du avinstallerer og installerer fra butikken. Vær oppmerksom på at alle innstillinger og data da forsvinner og må gjøres igjen. Bruker du brukernavn og passord, må dette skrives før du henter inn igjen besetningen.
.
Skanner du denne med telefonen, kommer du til Google Play butikk Led-Sau sin side der du kan installere den..

Her er noen flere skjermbildeeksempler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle funksjoner

 1. Oppslag, viser søye med kull og egenopplysninger. Detaljer som aktuelle værer eller lammas tilvekst og slakteklasse vises i lapper når du tar på værnummer eller respektive vekter.
 2. Lamming, der du registrerer lamming med lamma, samtidig, elleg i 2 omganger.
 3. Registrer død på søyer og lam.
 4. Vekter, vår,høst og andre. Nummerleser kan brukes.
 5. Led-Vekt, med panelantenne eller annen nummerleser. Se skjerm underst her.
 6. Masseregistrering der du kan endre opplysning på alle dyr du leser eller skriver. Slipp, hjem. gruppenummer og kopplam.
 7. Rapporter, viser noen aktuelle rapporter.
 8. Status, teller og regner antall og snitt.
 9. Sett sau, brukes til å registrere enkeltdyr eller flokker som er observert med posisjon og kommentar.
 10. Paring og inseminering. Har tineklokke. Ved prioriteringssortering på inavl kan du få varsel om upassende vær med tale. Tale identifiserer også semin og prøvevær. Legger til alarm for inseminering etter at ståtid er registrert.
 11. Fostertelling, tilpasset stort tempo, viser Lammingsdato, kan bruke leser. Hurtig angreknapp ved feiltrykk.
 12. Behandle Enkeltdyr og grupper.
 13. Automatriserte registreringer som gjelder alle, gruppe og bjelle
 14. Notater, skriv eller les inn ting du skal huske.
 15. Velger som hjelper til ved sortering. Snakker.
 16. Dagbok for besetning, gjennom sesongen, spesielt viktig for tilsyn, men har nytte ved slått og klipping også
 17. Radiobjeller, leser posisjoner fra Telesporbjeller for tilsyn og sanking. Kan navigere til enkeltdyr og sende min posisjon . Ved bra mobilforhold kan kartdelen også brukes. Du ser da både deg selv og dyra i området. Ved greie dataforhold kan også kartet brukes der både du og dyra synes. Velges tereng, blir det såre enkelt å finne dyr. Kartet er og fungerer som google-kart.
 18. Flere nummerlesere kan brukes via BT.
 19. Talesyntese brukes utstrakt så du slipper å klikke vekk feilmeldinger, eller å se på skjermen i situasjoner det er mer praktisk med lyd eller melding.
Skjermdump Led-Vekt etter at den er slått av. Viser data om dyr i vekta. Her ser du både snittvekt, og maks min.

For mer informasjon, ring oss på telefon 625 96048 eller Ring Per på Skype