Innstillinger.

Ved oppstart første gang mangler data om sauer og innstillinger og du kommer til ei lilla side. Denne inneholder også henting av nye data fra nett som er lagt ut fra PC hver gang det er gjort endringer der.

  1. Første gang, må du fylle inn produsentnummer (8 siffer) og hente data med henteknappen. Disse må først ha blitt lagt til rette fra PC, se egen veiledning på PC eksport til PDA via nett. Bruk hakeknappen øverst til høgre for å gå tilbake når du blir bedt om det. Da lagres innstillinger, og data om sau leses inn.
  2. Legge til leser for lesing av elektroniske merker gjøres først under BT-instillinger på telefonen der du leter opp leseren som står på og skriver inn paringskoden.
    Her skal du når leseren er slått på trykke der det står navn RFID-leser. Etter ei stund dukker det opp en velger som du trykker på, og velger rett leser. Navn kan variere, men er beskrevet i veiledning til leseren.
  3. Lesertype. Rett over denne ser du RFID-leser, her velger du type leser. Du må velge en, det er viktig å skille mellom BT håndholt, og andre. BT håndholdt har flere muligheter.
  4. BT håndholdt kan enten lese så fort den kommer nær et merke, eller kun når du trykker knappen. Du trykker det du vil ha. Husk at leser må være på når dette gjøres, men ikke i aktiv tilkopling. Følg instruksjoner på skjerm. Ved kontinuerlig får du veldig rask lesing, og opplevd større rekkevidde. Ulempen er at du kan komme i skade for lese et dyr du ikke skulle lese.
  5. Versjonsnummer viser din versjon. For å se etter ny, går du tilbake fra dette bildet med haken øverst hvis du vil lagre endringer du har gjort, eller den til venstre om du ikke har endret noe. Menyknappen øverst til høgre i hovedbildet har oppdatering.
  6. Nedenfor android versjonen kan du bestemme hva du vil høre sagt når nummer leses hvis det ikke overstyres av faste innstillinger betinget av hvor nummer skal.
  7. Viktig, for at talevarsel skal kunne fungere, må tekst til tale være påslått i innstillinger på telefonen. Hvis telefonen har engelsk tekst, vil uttale bli dårlig, tall vil leses p engelsk.