Kjøp og salg av valper/dresserte gjeterhunder  


 Kun gjeterhunder